Digitwin

I industrifallet DigiTwin undersöks hur en digitalt inskannad fabrik kan visualisera tillverkningen och dess data och ge möjlighet till både simulering och övervakning.

Målet med DigiTwin är att använda digitaliseringen till att skapa underlag för beslutsfattande och verksamhetsstöd inom produktion av elektronikkomponenter. Detta görs genom att koppla digital data och information från produktionen till en inskannad fabriksmiljö.

En viktig del av tillvägagångsättet är att anställda och chefer deltar i utformning och utvärdering av arbetet för att skapa delaktighet.

Demonstratorn utvecklas med två fokus. Det ena fokuset är inriktat på produktionsutveckling med digital information från maskiner, IoT-sensorik och IT-system. Det andra fokuset är inriktat på UX-utvärdering av skanningsmiljön och en referensarkitektur för visualisering av information.

Projektdeltagare:
Eskilstuna Elektronikpartner AB
Addiva AB
Leica Geosystems AB
Mälardalens Högskola
RISE
Mälardalens Industrial Technology Center

Kontakt:
Niklas Olsson
telefon: 070-323 22 10
email: [email protected]

Urban Nilsson
Telefon: 070-885 88 18
email: [email protected]