Insight Industry Platform

Skalbara plattformar i ekosystem blir allt vanligare inom olika branscher – tack vare plattformarnas möjligheter att effektivisera, bredda marknaden och öka transparensen, som i sin tur ger nya oanade affärsmöjligheter. Denna typ plattformsekonomi som sträcker sig över organisatoriska gränser, är idag inte väletablerad inom svensk industri.

Målet med projektet är därför att inspirera och utmana industrin att förflytta sig till ett högre industriellt samarbete via digitala ekosystem på hållbara plattformar. Detta för att långsiktigt stärka industrins konkurrenskraft i kommande globala industriutveckling och plattformsekonomi. Tillvägagångssättet är att forska på dagens utmaningar i värdekedjorna och förstå och kartlägga kommande krav på plattformar samt organisatoriska- och affärsmässiga förutsättningar. Analysresultatet kommer tillämpas i testbäddar och i reella industrimiljöer – och kontinuerlig kunskapsspridning kommer att utföras.

Initialt kommer Projektet Insight Industry Platform tillämpa forskning på de övriga projekten i digitala stambanan, för att förstå vilka plattformar och förutsättningar som behövs – för att industrin ska ta det nästa och nödvändiga steget in i den digitalt samverkande industrin! Med industrin på hållbara och digitala plattformar kan vi tillsammans möta den globala konkurrenskraften.

Projektdeltagare:
SSG Standard Solutions Group
Blue Institute
RISE

Kontakt:
Per Lundén
telefon: 073-800 33 84
email: [email protected]