ARTICLES

Here you can find examples of knowledge, experience and insights from the project.

Vi vill ge industribolagen en verktygslåda anpassad efter deras behov

DigiTwin är ett av delprojekten i samverkansprojektet Digitala Stambanan.

Informationsportal för leverantörskedjor

En portal för informationsdelning mellan företag i en leverantörskedja kan leda till bättre transparens mellan leverantörer och kunder, men den kan också ge positiva effekter på produktivitet, flexibilitet och kvalitet.

Digitalisering för svensk tillverkningsindustri

En gapanalys mellan teknik- och tillverkningsföretags syn på digitalisering utförd av Chalmers.

Digital infrastruktur – framtidens värdeskapare

I dessa kristider funderar världens makthavare på hur ekonomin kan stimuleras för att vakna till liv igen när allt är över och vilka samhälleliga investeringar vi behöver göra nu för att möjliggöra detta.

Digitala Stambanan – 2020-talets järnvägsprojekt

Att effektivt kunna hantera data och information blir allt viktigare för både stora och små företags konkurrenskraft.