Leverantörskedja Fordonskomponentgruppen (FKG)

I detta industrifall med företagen Nitator, GA Industri och Bufab, undersöks utmaningen hos en leverantörskedja när ett mindre företag blir en viktig länk mellan flera större aktörer.

Slutprodukten i den här leverantörskedjan är bearbetade plåtdetaljer levererade av Nitator till olika OEM:er inom fordonsindustrin. Nitator köper in råmaterial antingen via grossister eller direkt från tillverkare inom processindustrin. Leverantörskedjan som undersöks i detta projekt är enligt flödet i figuren där material kommer från GA Industri och fästelement från Bufab till Nitators produktion. I Nitators produktion kommer två produktionssiter att ingå i studien, där man utför olika moment på produkten som levereras till en OEM.

Detta är en av två leverantörskedjor inom FKG som Digitala Stambanan arbetar med. Den är representativ för många liknande leverantörskedjor inom vilka FKGs medlemsföretag ingår. Här adresseras utmaningen med att ett mindre företag (SMF) blir en viktig länk mellan större aktörer. I det här fallet råvaruleverantörer från processindustrin och större fordonstillverkare (OEM). Det innebär bland annat krav på SMF att vara kompatibla till de system som OEM:en använder, vilket skiljer sig mellan de olika slutkunderna i fordonsindustrin. Här krävs ofta olika lösningar för att möta olika kunders krav.

En nulägesanalys och kartläggning av leverantörskedjans sätt att arbeta adresseras först. Därefter identifieras områden med potential för förbättring via digitaliseringsteknik, i samråd med behovsägarna, akademi och tekniska partners. Slutligen ska nya lösningar demonstreras i labmiljö.

I arbetet ingår följande organisationer som tekniska partners:

Siemens AB
Combitech AB
HMS Networks
Empir Industry
Chalmers tekniska högskola
Produktion2030

Arbetet leds av Maja Bärring, Chalmers tekniska högskola
Telefon +46 31 772 1026
Epost [email protected]