Leverantörskedja FordonsKomponentsgruppen (FKG)

I detta industrifall med Volvo Constrcution Equipment (VCE) och EG Electronics studeras utmaningen när många komponenter från flera olika leverantörer ska hanteras vid monteringstillfället.

Slutprodukten är ett signalhorn för backvarning på Volvo Construction Equipments (VCE) dumprar och hjullastare. Den levereras till VCE produktionsenhet i Braås där EG Electronics faciliterar materialflödet från en tillverkare av signalhornet.

Detta är en av två leverantörskedjor inom FKG som Digitala Stambanan arbetar med. Den är representativ för många liknande leverantörskedjor inom vilka FKGs medlemsföretag ingår. Leverantörskedjan adresserar utmaningen med att många komponenter från flera olika leverantörer ska hanteras vid monteringstillfället, kommunikation och informationsdelning under transport, delmontering utomlands och av olika leverantörer, produkten innehåller både mekanik och elektronik.

En nulägesanalys och kartläggning av leverantörskedjans sätt att arbeta adresseras först. Därefter identifieras områden med potential för förbättring via digitaliseringsteknik, i samråd med behovsägarna, akademi och tekniska partners. Slutligen ska nya lösningar demonstreras i labmiljö.

I arbetet ingår följande organisationer som tekniska partners:

Siemens AB
Combitech AB
HMS Networks
Empir Industry
Chalmers tekniska högskola
Produktion2030

Arbetet leds av Maja Bärring, Chalmers tekniska högskola
Telefon +46 31 772 1026
Epost [email protected]