Leverantörskedja Tunga fordon

I industrifallet Tunga fordon studeras en leverantörskedja för komplexa produkter med hög kundanpassning där både små och stora företag är involverade.

Slutprodukten i denna leverantörskedja är gaffeltruckar inom det tyngre segmentet, vilka tillverkas av Cargotec Kalmar Industries. Booforge Steel tillverkar gafflarna och Lönneberga mekaniska verkstad levererar komponenter till gafflarna. Gafflarna är en av de delar med flest kundanpassningar på trucken och dimensionerna beror på vilket användningsområdet trucken har. Detta ställer höga krav på de två leverantörerna att ha en flexibel produktion och snabbt kunna anpassa sig till nya orderspecifikationer.

Utmaningen i leverantörskedjan Tunga fordon är att värdekedjan involverar både små- och medelstora företag (SMF) och stora företag. För att förbättra och höja konkurrenskraften i den typen av leverantörskedja måste den digitala infrastrukturen stödja alla aktörers behov och förutsättningar i värdekedjan oavsett företagens storlek. Målet med arbetet är att skapa faktisk nytta för de ingående parterna och samtidigt förtydliga den för närvarande begränsade behovsbilden som finns av digitala värdekedjor, plattformar och digitala marknader inom tillverkningsindustrin.

En nulägesanalys och kartläggning av leverantörskedjans sätt att arbeta adresseras först. Därefter identifieras områden med potential för förbättring via digitaliseringsteknik, i samråd med behovsägarna, akademi och tekniska partners. Slutligen ska nya lösningar demonstreras i labbmiljö.

Utmaningar som har identifierats i den här kedjan är informationsdelning som påverkar ingående order, produktionsplanering och leveransinformation.

I arbetet ingår följande tekniska partners:
Siemens AB
Combitech AB
HMS Networks
Empir Industry
Chalmers tekniska högskola
Produktion2030

Arbetet leds av Maja Bärring, Chalmers tekniska högskola
Telefon +46 31 772 1026
Epost [email protected]