Machine Learning – Horisontal Deployment

Fallstudien undersöker om, och i så fall hur, prediktioner i produktionen kan förbättras med hjälp av maskininlärning och andra avancerade analysverktyg.

Industrifallet Machine Learning Horisontal Deployment syftar till att förbättra förmågan att lösa prediktionsproblem i industriella processer med hjälp av maskininlärning och andra avancerade analysverktyg. BillerudKorsnäs är största partner i fallstudien och undersöker hur man inom pappers- och massaindustrin specifikt kan använda maskininlärning för att lösa prediktionsproblem och optimera olika variabler med bibehållen kvalitet hos slutprodukten.

Fallstudien undersöker om, och i så fall hur, prediktioner i produktionen kan förbättras med hjälp av maskininlärning och andra avancerade analysverktyg. I fallstudien igår olika anläggningar hos BillerudKorsnäs som bidrar med anläggningsunika frågeställningar om var i processen maskininlärning bör kunna implementeras.

Fallstudien bygger på tidigare samarbeten inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT & Automation, där BillerudKorsnäs i samarbete med RISE och PiiA:s programkontor undersökt möjligheterna att använda djupinlärningsalgoritmer för att skapa beslutsstöd för operatörer i pappers- och massaindustrin.

Behovet är stort och det är angeläget att förstå och dra nytta av de tekniska möjligheter som erbjuds i form av en snabbt ökande mängd tillgängliga data samt algoritmer för att bearbeta dessa data. Svensk pappersindustri är redan starkt optimerad och målet är nu att förstå hur ytterligare optimering kan göras med hjälp av nya tekniker.

Planer finns att skapa ett större projekt med inriktning mot att effektivisera och förenkla arbete med avancerade algoritmer med inriktning mot att accelerera spridning av industriella tillämpningar.

Projektdeltagare:
BillerudKorsnäs
Quva
RISE

Kontakt:
Malin Rosqvist
telefon: 070-2352232
email: [email protected]

Foton: Billerud