Data Twin

I industrifallet Outokumpu Data Twin optimeras produktionssteget plåtvalsning genom effektiviserat utbyte av data mellan förädlingskedjans produktionsenheter.

Vi är på väg in i den fjärde industriella revolutionen, vilket innebär en tillverkningsindustri där maskiner och hela fabriker är smarta och självstyrande, där skaleffekter försvinner och där kvaliteten på varor och tjänster ökar markant. I framtidens produktion används en digital tvilling som en dynamisk, digital representation av en industriell produkt eller produktionsutrustning. Tvillingen gör det möjligt för företagen att bättre förstå och förutse prestanda och kunna testa hur modeller beter sig i olika miljöer och under varierande förutsättningar.

Med en digital tvilling kan data från tillverknings- och affärsprocesserna göras tillgänglig som beslutsstöd och verksamhetskontroll. Målet är att få full inblick i verksamheten med hjälp av data. Genom full inblick kan rätt beslut fattas snabbare och till mindre kostnad. Kartläggning av processens datainhämtning och databearbetning med personoberoende verktyg artificiell intelligens (AI) och Deep Learning (DL) kan ge bättre underlag för processen och dagens traditionella processautomation. Resultatet blir stabilare processer internt.

Ett annat mål är att förstärka utbyte av information från leverantörer och kunder. Genom att beskriva informationsutbyten i termer av User Experience kan data förhindra missförstånd, återkoppla kvalitetsproblem och sammantaget öka leveranssäkerhet och förutsägbarhet. Projektet kommer att studera, analysera och ta fram koncept för att implementera en digital tvilling till den fysiska processen på en tillverkningslinje. Parallellt med framtagning av den digitala tvillingen kommer produktions-processen att ytterligare digitaliseras för att få fram bättre data. Tvillingen skall sedan provköras med digitalt utbyte med leverantör och kund.

Projektdeltagare:
Outokumpu
RISE
MITC
Alfa Laval

Kontakt:
Per Lundén
telefon: 073-800 33 84
email: [email protected]